top of page
RESOURCES FOR PARENTS.jpg
Entwodwi elèv yo nan karyè nan manifakti avanse.

RESOUS POU PWOFESÈ & KONSEYE

Faktori se pa endistri a ankò pou moun ki "fè" epi yo pa "konnen."Nou bezwen tou de!

 

Tan kap vini an se pou elèv ki konnen ki jankonsepsyon, bati ak kreye solisyon yopwoblèm lokal, rejyonal ak mondyal. Ede elèv ou yo eksplore opsyon yo; prezante yo karyè nan manifakti avanse akopòtinite entèaktif sa yo:

Bay elèv ou yo yon gade premye men nan yon etablisman manifakti modèn.

Eksplore karyè nan gwo demann West Michigan
endistri yo.

Patenarya ak manifaktirè yo ankouraje manifakti nan West Michigan.

Eksperyans dènye nan teknoloji manifakti avanse nan kote ou.

Ekspoze elèv ou yo nan karyè nan manifakti avanse.

Tcheke abondans ak divèsite nan manifakti nan West Michigan.

RESOUS POU PARAN

Men gid pou ede ou menm ak adolesan w la eksplore opsyon karyè yo, sijesyon sou planifikasyon karyè yo, kijan pou w pale ak adolesan w yo sou chwa karyè yo, ak kijan pou w jwenn yon alye ki ka ede w prepare adolesan w pou antre nan mendèv la!

Ede pitit ou a
dekouvri ak rechèch
chemen karyè. 

Sipòte adolesan w pandan y ap chèche opsyon karyè. 

bottom of page