top of page
lenny-kuhne-jHZ70nRk7Ns-unsplash.jpg
Aplikasyon pou touche ak aprann (W.I.P.)

Ki sa ki Anyè Aprann ak touche a?

Anyè Earn and Learn se yon resous pou elèv yo, paran ak edikatè yo eksplore opòtinite fabrikasyon yo epi konekte yo ak resous potansyèl pou avanse edikasyon yon elèv.

Vle konpayi manifakti ki baze nan West Michigan ou a dwe enkli? Ranpli fòm ki anba a:

KONTAKTE NOU

Nou pataje yon objektif komen pou konekte lekòl nan katye yo ak biznis lokal yo epi agrandi

talan fabrikasyon. Tanpri pataje fidbak ou ak/oswa istwa siksè avèk nou.

 

Anplis de sa, si w gen nenpòt kesyon, tanpri fè nou konnen. 

bottom of page