top of page

DEkouvri
MANIFAKTI

Edikatè: Enskri pou Discover Manufacturing Week 2023!
Edikatè: Enskri pou Discover Manufacturing Week 2023!

MANIFAKTISÈ

Discover Manufacturing pwofite pouvwa kolaborasyon pou atake pi gwo defi ou a - talan.

LAvni
MANIFAKTISÈ

Èske w te konnen manifakti se endistri k ap grandi pi rapid nan

West Michigan?

Dekouvri Semèn Faktori 2023 ap fèt 6 -11 novanm!

apprentice mfg_edited_edited_edited.jpg

dekouvri bousdetid fabrikasyon

Plizyè bous detid soti nan $ 500 a $ 2,000 yo pral bay:

 

  • Pou fòmasyon teknik metye kalifye, ki gen ladan edikasyon kontinyèl pou granmoun ak apranti.​

  • Pou gradye granmoun aje nan lekòl segondè k ap pouswiv yon diplòm nan pwogram ki gen rapò ak manifakti.

Nou ap fè yon enpak nan West Michigan!
Tcheke nou anRapò Enpak Kominote 2023.

SOU DEKUVRE MANIFAKTI

Nou konnen ke talan kalifye ak yon tiyo talan an sante se kle yo nan siksè.

Discover Manufacturing se yon rezo rejyonal plizyè santèn manifakti ki angaje pou adrese bezwen talan kout ak alontèm endistri manifakti West Michigan.

Ansanm ak patnè nan edikasyon ak fòmasyon, devlopman mendèv ak devlopman ekonomik, nou se:

  • fòmasyon mendèv nou kounye a

  • fè pwomosyon endistri a nan mendèv lavni nou an; epi

  • kominike opòtinite ak pi bon pratik.

Evènman eksplorasyon karyè

Èske w ap òganize yon evènman eksplorasyon karyè pou elèv lokal yo? Kite nou ede w rekrite anplwayè pou evènman an pou devlope enterè ak konsyantizasyon sou divès travay nan endistri.

KONTAKTE

Thanks! Message sent.

Dekouvri fabrikasyon  |  215 Straight Ave NW  |  Grand Rapids, MI 49504

Contact

Abònman nan bilten nou an pou w rete okouran sou opòtinite, inisyativ ak aktivite yo.

bottom of page