top of page

MANIFAKTISÈ

Kolaborasyon rejyonal = pi gwo enpak

Discover Manufacturing pwofite pouvwa kolaborasyon rejyonal la pou ede w atake defi talan w yo.  Ansanm ak patnè nan edikasyon ak fòmasyon, devlopman mendèv ak devlopman ekonomik nou kapab:

  • konekte ou ak elèv, paran ak edikatè pou konstwi yon tiyo talan nan lavni.

  • ogmante dola fòmasyon pou mendèv ou ye kounye a.

  • bay opòtinite pou fòme kourikoulòm ki gen rapò ak okipasyon ki gen anpil demann.

  • pataje lide, defi ak pi bon pratik.

  • pote konsyantizasyon piblik la sou wòl fabrikasyon an nan ekonomi rejyonal, nasyonal ak mondyal la.

Abònman nan bilten nou an pou w rete okouran sou opòtinite, inisyativ ak aktivite yo.

bottom of page