top of page

MICAREERQUEST

Yon inovatè,
evènman eksplorasyon karyè pratik

MiCareerQuest ouvri je elèv yo sou opòtinite pou gwo karyè nan West Michigan - kit yo vle travay imedyatman apre gradyasyon, ale nan yon kolèj kominotè oswa sant fòmasyon karyè, ale nan yon pwogram diplòm kat ane oswa pi lwen.


Pandan evènman an, elèv lekòl presegondè ak segondè yo vire atravè kadran yo mete aksan sou endistri ki gen anpil demann nan West Michigan: manifakti avanse, konstriksyon, swen sante ak teknoloji enfòmasyon. Ekspozisyon entèaktif, ki te kreye pa anplwayè, montre divès okipasyon ki mande yo. Elèv yo sèvi ak zouti komès la epi pale ak pwofesyonèl ki fè travay sa yo chak jou.

MiCareerQuest pral an pèsòn ane sa a le 24 me 2023.

Pou plis enfòmasyon, kontakte Jerry Hill nan jhill@westmiworks.org oswa nan (616)-240-7936

Dat Reyinyon Faktori Avanse

bottom of page