top of page

ISTWA

Dekouvri rasin Faktori yo pwolonje nan Konsèy Manifakti nan Right Place ak gwoup travay devlopman mendèv yo. Konsèy Manifakti yo te konsantre sou pataje pi bon pratik pami manifaktirè depi kòmansman ane 1990 yo ak objektif pou kenbe lidèchip West Michigan nan pratik manifakti avanse. Gwoup travay la, ak manm volontè antouzyastik li yo, te kapab akonpli yon kantite reyalizasyon tankou:

  • papye blan ki gen rapò ak bezwen talan manifaktirè yo ki te fè wout yo nan Lansing ak Washington.

  • vizit plant etidyan, lonbraj travay ak estaj.

  • devlopman kourikoulòm ak kalifikasyon ki aliyen ak bezwen manifaktirè yo.

  • konpetisyon Discover Manufacturing Video Challenge pou ankouraje karyè nan manifakti.


Avèk pasaj 2015 Federal Workforce Innovation and Opportunity Act (WIOA) ak konsyans ogmante sou  bezwen talan manifaktirè yo pa lidèchip leta ak federal, West Michigan Works! te mete fòs ak Konsèy Manifakti yo pou te fonde Discover Manufacturing.

 

Nan ane ki sot pase yo, Discover Manufacturing te jwe yon wòl enpòtan nan siksè MiCareerQuest ak elaji MFG Week pou plis elèv, anplwayè ak kominote yo. Travay ak patnè edikasyon, Discover Manufacturing te ede nan siksè Kowalisyon Michigan pou Faktori Avanse ak kreyasyon Laboratwa Faktori Mobile ak Grand Rapids Community College.

bottom of page