top of page

Opòtinite Fòmasyon

Bati yon Mendèv ki gen plis respè
16 septanm & amp; 23
1:00 - 3:00 p.m.
Gade flyer pou plis detay

KONSTWI YON MÒD TRAVAY KI PI RESPEKTE

Sa a se yon fòmasyon 2 jou pou lidèchip ak sipèvizè premye liy yo ekipe yo ak zouti yo vin okouran de, ak sansib a reyaksyon emosyonèl ak ekspresyon nan tèt yo ak lòt moun ki gen pwoblèm sou ras yo. Patisipan yo pral eksplore aksyon, mo, ak enpak yo sou yon espas travay enklizif. (Anplis enfòmasyon sou detay kou)

Klas yo ap fèt 16 septanm ak 23 septanm soti 1-3 pm. Espas limite a 25 patisipan yo. Discover Manufacturing pral kouvri pri fòmasyon an (nòmalman $200).

Tanpri anrejistre anba a. Si w ap enskri plis pase yon moun k ap fòme, tanpri mete non, imèl ak telefòn pou chak moun nan espas yo bay la.

Register

Thank you for registering. You will receive a confirmation email from Davenport University.

bottom of page