top of page

ETAP POU YON KARYÈ

Chemen ou nan yon karyè nan manifakti kòmanse isit la.

Kèlkeswa kote ou ye nan vwayaj karyè ou, West Michigan gen yon richès resous pou ede w kòmanse.

Mwen kontan eksplore mond lan nan manifakti!

Kouman pou mwen aprann plis?

Mwen pare pou m kòmanse karyè mwen nan manifakti!

Ki kote mwen kòmanse?
bottom of page